Coś durnego a zarazem śmiesznego: www.skanujryja.pl

Strona www.skanujryja.pl jest jedną z bardziej pomy­sło­wych przed­się­wzięć w inter­ne­cie. A miano­wi­cie: zbiera foto­gra­fie twarzy. Nie było by w tym nic dziw­nego, gdyby nie to, że foto­gra­fie te robione są za pomocą skanera.

Skanujryja Screenshot

Zależ­nie od sposobu przy­ło­że­nia twarzy do skanera, uzyski­wane są różne efekty „zeska­no­wa­nia ryja”. Począw­szy od lekkiego tylko przy­ciem­nie­nia foto­gra­fii, a skoń­czyw­szy na grote­sko­wych, powy­krzy­wia­nych „facjatach”.

Z infor­ma­cji na stro­nie można się dowie­dzieć, że „stronę odwie­dza śred­nio 2000 osób [dzien­nie], głów­nie z Warszawy”. Na dzień dzisiej­szy (16.10.2006) strona zawiera 344 skany.

Każdy jest oczy­wi­ście mile widziany jako „dawca swojego ryja” na stronie :)

Podobne wpisy:

 1. Nowa nagonka na AdBlock
 2. Literowka.pl — lekka przesada?
 3. Kilka cieka­wych inicja­tyw prze­ciwko K0ffanYm 12-lAtk0M
 4. Hello, I’m Tmail?

3 Comments

 • 18 października 2006 - 18:41 | Permalink

  nie ma to jak polska pomysłowość :)

 • Anonim
  2 marca 2007 - 10:47 | Permalink

  kurde czemu niemoge wlesc na strone skanujryja.pl

  pomuzcie!!!!!!!!!!!!!11
  Gdzie mam obej­rezc fotki!!11

 • 2 marca 2007 - 11:49 | Permalink

  Strona chwi­lowo nieczynna. Oby tylko chwilowo…

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>