Flash 9 dla Linuksa — instalacja na Ubuntu

Z pewno­ścią sporo użyt­kow­ni­ków Linuksa dener­wo­wała infor­ma­cja, że niektóre anima­cje na stro­nach nie będą dzia­łać na starym flashu 7. Całe szczę­ście YouTube i Google Video dzia­łały :P

Macro­me­dia (Adobe teraz) w końcu coś z tym zaczęła robić. Wypu­ściła wtyczkę BETA Flash Player 9.

Na blogu bone_cr można znaleźć opis jak tą wtyczkę zain­sta­lo­wać. Pozwolę sobie ten opis przytoczyć:

— Ścią­gamy nową wersję flashplayer’a 9
– Rozpa­ko­wu­jemy w konsoli pole­ce­niem tar xvfz FP9_plugin*.tar.gz ( oczy­wi­ście jeżeli się wie, gdzie się ścią­gnęło archi­wum z plugin’em )
– Usuwamy ew. dowią­za­nia i inne takie z miej­sca gdzie są pluginy sudo rm /usr/lib/mozilla/plugins/libflash*.*
– Kopiu­jemy nowy plugin do kata­logu z wtycz­kami sudo cp flash-player-plugin-9.0.21.55/libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins/
– Restar­tu­jemy prze­glą­darkę ( wyłą­czamy włączamy )

Ja osobi­ście wolę używać Midni­ght Comman­dera. W moim przy­padku insta­la­cja nowego plugina wyglą­dała tak:

 • ścią­gamy nową wersję flashplayer’a 9
 • odpa­lamy Midni­ght Comman­dera przez wpisa­nie w konsoli sudo mc. Jeżeli nie mamy Midni­ght Comman­dera wpisu­jemy najpierw sudo apt-get install mc
 • rozpa­ko­wu­jemy flasha przez wciśnię­cie Enter i F5 (praw­do­po­dob­nie jest w kata­logu /home/[nazwa_użytkownika]/Desktop :P )
 • wcho­dzimy do kata­logu /usr/lib/mozilla/plugins/ i wywa­lamy plik libflashplayer.so. U mnie jest jesz­cze kata­log /usr/lib/mozilla-firefox/plugins/, z którego również należy wyrzu­cić wspo­mniany wyżej plik
 • kopiu­jemy rozpa­ko­wany plik z /home/[nazwa_użytkownika]/flash-player-plugin-9.0.21.55 do /usr/lib/mozilla/plugins/, a jeżeli mamy również fire­foksa w osob­nym miej­scu, to do /usr/lib/mozilla-firefox/plugins/ też
 • wyłą­czamy i włączamy firefoksa
 • spraw­dzamy, czy wtyczka jest popraw­nie zain­sta­lo­wana poprzez wejście na jakąś strone z anima­cją flash i spraw­dze­nie jaką wersję zgłasza

Muszę przy­znać, że wtyczka działa dobrze i lepiej chodzą filmy z YouTube (albo mi się tylko tak wydaje hehe :) ). Osta­teczna wersja będzie pewno dopiero za parę miesięcy.

Podobne wpisy:

 1. Zapi­sy­wa­nie plików flash oglą­da­nych w przeglądarce
 2. Direct Connect w Ubuntu
 3. Nowe VLC 0.9.2 pod Ubuntu
 4. Zapis na NTFS w końcu rozwiązany

4 Comments

 • Anonim
  11 stycznia 2007 - 20:17 | Permalink

  czemu mi pisze brak dostepu (13) przy kopio­wa­nie tego pluginu ?? nowy jestem :D

 • Anonim
  11 stycznia 2007 - 21:31 | Permalink

  juz skapo­walme :D

 • 11 stycznia 2007 - 22:26 | Permalink

  su albo sudo pewno nie wpisałeś :)

 • 9 lutego 2007 - 11:14 | Permalink

  Prosze o pomoc w zain­sta­lo­wa­niu flasha. Nie wiem jak to zrobic. Ta instruk­cja mnei przerasta.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>