Fedora Core 6

Fedora LogoZ czystej cieka­wo­ści wczo­raj, czyli 27 paździer­nika 2006r. zain­sta­lo­wa­łem Fedora Core 6 w miej­sce Ubuntu. Wiem, że to grzech (prawie) śmier­telny :P , no ale co mogę zrobić :)

Zdąży­łem nara­zie zain­sta­lo­wać Azureusa, Gajima, Kadu i zamon­to­wać system plików FAT32 <– taka moja „party­cja wymiany” Linux <–> Windows, gdyż pod FAT32 można zarówno odczy­ty­wać, jak i zapi­sy­wać pod obydwoma systemami.Co nowego w FC6? Przede wszyst­kim bardzo łatwo można odpa­lić AIGLX (system -> prefe­ren­cje -> desk­top effects). Kto nie wie co to, niech wpisze w Google Video hasło aiglx i poogląda efekty, jakie można tym zrobić. U mnie działa tylko wtedy, gdy mam rozdziel­czość 1024×768. Aktu­al­nie pracuje w 800×600 z uwagi na (jak się domy­ślam) poważną usterkę moni­tora LCD, o czym pisa­łem.

Software UpdaterNastępną nowo­ścią jest „powia­da­miarka” o uaktu­al­nie­niach, nazwana Puplet (YumAp­plet). Nie dowie­dzia­łem się póki co, jak można to usta­wić tak jak w Ubuntu. (np. co ile ma spraw­dzać, czy są nowe uaktualnienia).

Oprócz tego:

 • Zaktu­ali­zo­wano środo­wi­sko graficzne GNOME do wersji 2.16. Na mój gust zbyt wiele się nie różni od 2.14. Tak jakby ładniej wygląda :P
 • Nowa czcionka DejaVu. Tutaj skupiono się, żeby czcionka dobrze wyglą­dała w różnych wersjach językowych.
 • Nowy theme i tło domyślne

Tlo

Jesz­cze jedna rzecz: w repo­zy­to­riach jest Azureus do ścią­gnię­cia. Nie pole­cam tego robić. Korzy­sta on z open­so­ur­ce­owych biblio­tek Javy. U mnie bardzo słabo nawią­zuje połą­cze­nia i wyciąga słabe trans­fery. Dlatego pole­cam ścią­gnąć Azureusa stąd i zain­sta­lo­wać Jave ze strony java.com.Wszystko będzie dzia­łało jak należy, gdy wyedy­tu­jemy plik azureus w kata­logu azureus. Na początku jest tam sekcja CONFIGURATION OPTIONS. Należy zmie­nić JAVA_PROGRAM_DIR=”” na JAVA_PROGRAM_DIR=”/usr/java/jre1.5.0_09/bin/”

Podobne wpisy:

 1. Fedora Core 6 — usługi podczas bootowania
 2. uTor­rent pod Wine
 3. Monto­wa­nie party­cji window­so­wych, czyli problem wałko­wany milion razy
 4. Przy­ba­je­ro­wany zimowy pulpit (AIGLX + Beryl + inne)

One comment

 • 5 listopada 2006 - 00:16 | Permalink

  Ładne cudo, ale u mnie nie działa, jak powinno, a szkoda :( .

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>