MPlayer i wyświetlanie polskich znaków

Poli­tyka pewnej dużej firmy z Redmond jest na tyle ciekawa, że nie tole­ruje konku­ren­cji. Swoje rozwią­za­nia narzuca na siłę innym i to ci inni muszą kombi­no­wać jak to zrobić, żeby działało.

Prawie wszyst­kie napisy do filmów kodo­wane są w stan­dar­dzie cp1250 (Window­so­wym), a nie w uniwer­sal­nym iso-8859–2. Dlaczego nie używa się kodo­wa­nia uniwer­sal­nego? Mnie nie pytaj­cie. Tak już jest :P

Używa­jąc MPlay­era skut­kuje to tym, że w miej­scu polskich znaków w napi­sach poja­wiają się znaki _

Na polskim forum poświę­co­nym Fedora Core znala­złem post, dzięki któremu jest wyjście z sytu­acji. Wygląda to mniej więcej tak:

 • ścią­gamy plik subfont.ttf ze strony http://aed_221.webpark.pl/menu/download.html
 • plik kopiu­jemy do naszego kata­logu z mplay­erem w kata­logu domo­wym (/home/[nazwa użyt­kow­nika]/.mplayer/)
 • odpa­lamy mplayer i włączamy preferences
 • w zakładce Subti­tles & OSD usta­wiamy Enco­ding na Slavic/Central Euro­pean Windows (CP1250)
 • w zakładce Font wpisu­jemy ścieżkę dostępu do pliku subfont.ttf (/home/[nazwa użytk.]/.mplayer/subfont.ttf), a Enco­ding usta­wiamy na Unicode
 • edytu­jemy plik config w kata­logu .mplayer i dopi­su­jemy tam:
  • subcp=cp1250
  • font=/home/[nazwa uzytk.]/.mplayer/subfont.ttf

Jeżeli zrobimy wszystko dobrze, to nie ma możli­wo­ści, żeby nie działało :)

Podobne wpisy:

 1. MPlayer — szyb­kie rozwią­za­nie na marudzenie
 2. Minia­turki plików wideo w GNOME
 3. Zapi­sy­wa­nie plików flash oglą­da­nych w przeglądarce
 4. Nowe VLC 0.9.2 pod Ubuntu

2 Comments

 • Anonim
  2 listopada 2006 - 14:26 | Permalink

  Ten sposób działa na mplay­era z gui (gmplayer). Ja zwykle odpa­lam mplay­era wprost z konsoli:

  mplayer –sub –subcp –font­con­fig [-dodat­kowe opcje]

 • Anonim
  2 listopada 2006 - 14:28 | Permalink

  miało być:

  mplayer [film] –sub [napisy] –subcp [kodo­wa­nie, np. cp1250] –font­con­fig {-dodat­kowe opcje}

  ale wcięło część znaków poprzed­niego komen­ta­rza myśląc, że wpro­wa­dzam tagi HTML-a :)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>