Co to są krule?

Tak sobie ostat­nio z czystej głupoty zrobi­łem foto „grafiki muro­wej” w mojej miej­sco­wo­ści. Patrzeć i podziwiać.

Krule1

Ulica oczy­wi­ście nazywa się Szeflera. „Grafika” została wyko­nana obok tabliczki z nazwą ulicy (tak na marginesie :) ).

Tak się zasta­na­wiam, czy Pan Mini­ster Eduka­cji Roman Gier­tych zajmie się również poprawą naucza­nia orto­gra­fii w szko­łach oprócz coraz to nowszych repre­sji dla uczniów. Ciekawe, czy plan „Zero Tole­ran­cji” przy­nie­sie jakieś postępy, czy też będzie to ruch wstecz.

Czas pokaże…

Podobne wpisy:

  1. Sejmowa debata z 7.09.2007: R. Gier­tych kontra J. Kurski — zobaczmy to jesz­cze raz
  2. Tuskowe orędzie i moje czcze domysły
  3. Literowka.pl — lekka przesada?
  4. Nasza-klasa.pl i Twój-abonament

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>