Miniaturki plików wideo w GNOME

miniaturki2Po insta­la­cji systemu prze­glą­da­jąc kata­log z filmami zauwa­ży­łem, że nie ma minia­tu­rek (tzw. „thumb­na­ils”) niektó­rych filmów z rozsze­rze­niami typu avi, mpg, wmv (wmv wcale). Posta­no­wi­łem troche poszpe­rać w necie, znaleźć rozwią­za­nie i przed­sta­wić gotową receptę :) . Niektó­rzy mogą maru­dzić, że gene­ro­wa­nie tych wszyst­kich grafik zwal­nia kompu­ter, ale zapew­niam, że zwal­nia tylko raz :P . Poza tym kata­log dużo ładniej wygląda, gdy zamiast stan­dar­do­wej ikony jest klatka z filmu. Thumb­na­iler (program gene­ru­jący minia­turki) zazwy­czaj tworzy klatkę ze środka filmu.

A oto recepta, by mieć takie cudo:

 • klikamy miej­sca -> folder domowy -> edycja -> prefe­ren­cje -> podgląd. Tam pod miej­scem „Inne pliki z możli­wo­ścią podglądu” wybie­ramy „tylko pliki lokalne” przy „wyświe­tla­nie minia­tu­rek” i GB przy „tylko dla plików nie więk­szych niż
 • zamy­kamy ten otwarty folder domowy
 • ścią­gamy kodeki mplay­erowe (wystar­czy któryś essen­tial–[coś tam].tar.bz2, ale ja pole­cam all–[coś tam].tar.bz2
 • tworzymy kata­log codecs w /usr/lib/ , rozpa­ko­wu­jemy kodeki i wrzu­camy wszyst­kie pliki (ponad 100) do kata­logu codecs
 • insta­lu­jemy pakiet totem-xine (u mnie konflik­to­wało ze zwykłym tote­mem, to go wywaliłem)
 • kasu­jemy wszyst­kie pliki minia­tur z /home/nazwa użyt­kow­nika/.thumbnails/fail/gnome-thumbnail-factory/ i z /home/nazwa użyt­kow­nika/.thumbnails/normal/
 • włączamy folder domowy i cieszymy się miniaturkami :)

Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to nie ma siły, żeby jakieś minia­turki się nie gene­ro­wały. Efekt:

miniaturki1

Podobne wpisy:

 1. Gnome Nauti­lus i minia­turki (Cz. 1 z 3)
 2. Gnome Nauti­lus i minia­turki (Cz. 2 z 3)
 3. Gnome Nauti­lus i minia­turki (Cz. 3 z 3)
 4. Zapi­sy­wa­nie plików flash oglą­da­nych w przeglądarce

2 Comments

 • 26 maja 2007 - 20:32 | Permalink

  mi się ostat­nio trochę namie­szało w syste­mie i prze­stały się wyświe­tlać minia­turki filmów. zasto­so­wa­łem się jednak do Twoich porad i wszystko chodzi super. wiel­kie dzięki!

 • Pingback: Gnome Nautilus i miniaturki (Cz. 1 z ?) at /home/Śpiechu->Blog

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>