Zbawienne “nielegalne” aplikacje Gadu-Gadu?

Dzisiaj „zaata­ko­wał” mnie znajomy linkiem na Gadu-Gadu. Pomy­śla­łem, że spokoj­nie moge otwie­rać (skoro od znajo­mego). Otwar­łem — patrzę — biały ekran. Oglą­dam kod, a tam sam podej­rzany Java­Script. Nic złego się nie stało tylko dlatego, że mam Linuksa (nie ma Inter­net Explo­rera) i używam do komu­ni­ka­cji Kadu zamiast orygi­nal­nego klienta. Zresztą nawet gdybym chciał to i tak nie ma wersji pod Linux.

Po „wygo­glo­wa­niu” paru infor­ma­cji okazało się, że strona była raczej niegroźna (o czym można prze­czy­tać tutaj). Inte­re­su­jące jest jednak to, że wiado­mość wysłała się sama bez wiedzy użyt­kow­nika. Rozma­wia­łem ze znajo­mym i on nic nie wiedział, że wysyła takie wiado­mo­ści. Czyżby wielka akcja Bezpieczne Gadu-Gadu okazała się do niczego? (to tak na margi­ne­sie :P )

Odna­la­złem jesz­cze parę innych inte­re­su­ją­cych infor­ma­cji (np. tutu) i okazuje się, że nie tylko ja otrzy­my­wa­łem takie wiado­mo­ści. Ciekawe jest tylko to, że ja otrzy­ma­łem taką wiado­mość po prze­szło 1,5 miesiąca od pierw­szych sygna­łów o takich działaniach.

Jakiś czas temu natkną­łem się na wywiad z Łuka­szem Foltynem:

[…]
Gadu-Gadu ma 80 procent rynku komu­ni­ka­to­rów. Dziś już mamy miesięcz­nie 5 milio­nów unikal­nych użyt­kow­ni­ków, czyli takich, którzy w ciągu miesiąca przy­naj­mniej raz logują się do Gadu-Gadu i wysy­łają wiado­mość. A każdego dnia wszy­scy wysy­łają w sumie 500 milio­nów wiado­mo­ści.
[…]

Ciekawe ilu z tych 5 mln użyt­kow­ni­ków GG wie, że jego klient może być poten­cjal­nie niebez­pieczny. Nie wiemy oczy­wi­ście ilu z nich używa jakichś alter­na­tyw­nych sposo­bów na komu­ni­ko­wa­nie się przez GG. 2 dni temu ukazała się nowa wersja Web Gadu-Gadu 2.0. Ciekawe, czy jak ktoś rozma­wia przez to cudo, to też ma szanse „zała­pać” wirusa.

A tak poza tym to nic tylko udać się na stronę http://www.gadawski.pl/gg/ i poczy­tać co i jak w „najlep­szym polskim komunikatorze” :)

Podobne wpisy:

  1. Gadu-Gadu — wypada znowu obsmarować
  2. Sieć komór­kowa Gadu-Gadu. To żart? Obawiam się, że nie…
  3. Nowe Gadu-Gadu 8, czyli normal­ność zamiast rewolucji
  4. Płatne GG. Kto wierzy w te bzdury?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>