Times New Roman, Arial, Verdana i in. w Linuksie

Często słyszę od znajo­mych, że „nie będą używali Linuksa i OpenOf­fice bo tam nie ma czcionki Times New Roman, a tylko taka jest ładna.” Nawet nie wiedzą, jak proste jest zain­sta­lo­wa­nie tych czcio­nek. Takie doin­sta­lo­wy­wa­nie jest zapewne dzia­ła­niem „półle­gal­nym”, bo czcionki są prze­zna­czone do wyłącz­nego wyko­rzy­sty­wa­nia na syste­mie MS Windows, no ale jakoś sobie trzeba radzić :P

Opisy­wany tu prosty sposób doty­czy dystry­bu­cji bazo­wa­nych na pakie­tach RPM (czyli takie jak SUSE, Fedora). Jak ktoś bardzo chce, to może sobie z RPM wydo­być pliki lub coś tam innego, no ale ja nie o tym…

Znawcy” zrobili pakiet (już w 2004 r.!), który wystar­czy zain­sta­lo­wać, aby mieć czcionki window­sowe. Nazywa się on mstt­co­re­fonts. Można go znaleźć tutaj. Jeżeli by w razie „znik­nął” z tego miej­sca, to zawsze można poszu­kać w rpm.pbone.net (search for rpms by name i wpisać mstt­co­re­fonts). Jest tam trochę star­sza wersja, no ale działająca :)

Teraz wystar­czy tylko zain­sta­lo­wać RPM poprzez wpisa­nie w termi­nalu (lub poprzez „dwuklik” myszą w Fedora Core :P )

su
rpm –ivh msttcorefonts-1.3–4.noarch.rpm

Ostat­nia rzecz: jak ktoś chce sobie ręcz­nie doin­sta­lo­wać jakąś czcionkę z pliku .ttf , to może to zrobić poprzez utwo­rze­nie jakie­goś kata­logu w /usr/share/fonts i wrzu­ce­nie tam pliku. Sam tego nie próbo­wa­łem, ale powinno też działać.

Podobne wpisy:

  1. Gry na emula­to­rze MAME w Linuksie
  2. Jak zrobić zrzuty ekranu z pliku filmo­wego w Linuksie
  3. MPlayer i wyświe­tla­nie polskich znaków
  4. Znika­jący Windows z menu przy star­cie (Grub)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>