Przeszedłem na Ubuntu… znowu :)

Czasem tak jest, że nie możemy się zdecy­do­wać czego naprawdę chcemy :P Tak jest w moim przy­padku z dystry­bu­cjami Linuksa. Dzisiaj wyrzu­ci­łem Fedore i zain­sta­lo­wa­łem Ubuntu 6.12 Elokwentny Emu, do pobra­nia ze strony http://iso.ubuntulinux.eu/

Jest to maksy­mal­nie spolsz­czona wersja Ubuntu Edgy Eft 6.10. Oprócz tego zawiera sporo cieka­wych rzeczy ułatwia­ją­cych począt­ku­ją­cym start z syste­mem. Posiada możli­wość łatwego zain­sta­lo­wa­nia apli­ka­cji tzw. „niewol­nych”, takich jak np. Java. Już po zain­sta­lo­wa­niu ukazują się 4 ikonki na pulpicie:

 • wska­zówki korzy­sta­nia z systemu Ubuntu.pl
 • insta­la­cja Neostrady (tego nie używa­łem bo nie mam Neo)
 • insta­la­cja apli­ka­cji Non-Free
 • ikonki dostępu do party­cji Windows. Mój wpis o monto­wa­niu party­cji Windows nie jest właści­wie potrzebny.

Po skon­fi­gu­ro­wa­niu połą­cze­nia inter­ne­to­wego klik­nię­cie na ikonkę „insta­la­cja apli­ka­cji Non-Free” rozwią­zuje sporo proble­mów, o których pisa­łem wcze­śniej na łamach bloga:

 1. Czcionki Window­sowe typu Arial, Verdana, Times New Roman od razu są zain­sta­lo­wane. Można spokoj­nie pisać nimi pod OpenOf­fice. Kolejny mój wpis do lamusa.
 2. Dosta­jemy również kodeki do odtwa­rza­nia multi­me­diów takie jak mp3, avi, mpg, etc. Minia­turki tworzą się auto­ma­tycz­nie. Kolejny wpis do wyrzucenia :(
 3. W Fire­fok­sie 2 (zain­sta­lo­wa­nym „z marszu”) mamy wtyczkę Flash w wersji 9. Zatem następny wpis idzie „się czesać.”

Ogól­nie rzecz biorąc podczas insta­la­cji rzeczy Non-Free pobie­rane jest prze­szło 200 MB. Wśród nowo zain­sta­lo­wa­nych progra­mów są jesz­cze m.in.: Skype, Rar, Unrar, Adobe Acro­bat Reader, Java od Sun Micro­sys­tems. Bardzo wygodny sposób uprosz­cze­nia życia początkującym.

Na koniec: system „zbiera się” trochę szyb­ciej od Fedory, no i naresz­cie ktoś pomy­ślał, że nie każdy używa Evolu­tion jako programu do odczytu poczty. Domyśl­nie zain­sta­lo­wany jest Mozilla Thun­der­bird (którego używam).

Podobne wpisy:

 1. Auto­ma­tyczne monto­wa­nie party­cji NTFS przy star­cie systemu
 2. Wtyczka FBC, djvu i jak sobie z tym wszyst­kim radzić pod Ubuntu
 3. Direct Connect w Ubuntu
 4. 23 tys. odwie­dzin na 23 lutego

4 Comments

 • Anonim
  23 grudnia 2006 - 07:02 | Permalink

  :) dzięki za info, przyda się jak znowu wrócę/zacznę się prze­sia­dać na Linuksa :)

 • 30 grudnia 2006 - 20:16 | Permalink

  Daaaawno temu chcia­łem zain­sta­lo­wać sobie mandrive 06′, ale chęci nagle zgasły podczas insta­la­cji. Po prostu to chyba nie tole­ruje windowsa o_O

 • 30 grudnia 2006 - 23:10 | Permalink

  Ja powiem tak: z każdym rokiem Linux idzie bardzo do przodu. Windows zatrzy­mał się na roku 2001. Aż do Visty stał cały czas w miej­scu. Gdyby tylko sobie przy­po­mnieć, jak Linuksy wyglą­dały w 2001r., a jaki postęp doko­nał się przez te 5 lat… tylko pomy­śl­cie co będzie dalej :)

  Jeżeli ktoś dawno temu próbo­wał zain­sta­lo­wać jakie­goś Linuksa i mu nie wyszło, to pole­cam zrobić to raz jesz­cze. Wtedy nie było graficz­nych insta­la­to­rów, konfi­gu­ra­to­rów, a tylko ręczna edycja plików. Dziś poczy­niono duże postępy i takowe narzę­dzia istnieją (niestety nie zawsze).

  Koniec wywodu :D

 • 6 marca 2007 - 06:12 | Permalink

  Ja próbo­wa­łem wielu dystry­bu­cji, zawsze z tym samym skut­kiem — zawie­sza się po pewnym czasie użyt­ko­wa­nia. Ostat­nio Ubuntu już się nie aktu­ali­zo­wał infor­mu­jąc o błędzie. Ale to nic Xubuntu, Aurox 11.1, Fluxbuntu, Kubuntu też się zawie­szały. Czekam na nowe efek­tywne wersje Linuxa, może to przez sprzęt, chociaż nie mogę złego słowa powie­dzieć na dzia­ła­nie xp na tym samym sprzęcie.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>