Gry na emulatorze MAME w Linuksie

Jakiś mądry „ktoś” powie­dział, że na Linuk­sie nie ma w ogóle gier. Nie robi się raczej gier nowych (chlubny wyją­tek stanowi Enemy Terri­tory). Jednak w stare gry z auto­ma­tów można jak najbar­dziej grać. Za moich czasów „na topie” w salo­nach gier były takie bija­tyki jak Golden Axe, Final Fight, Puni­sher, Dino­saurs & Cadil­lacs, Alien vs Preda­tor etc. Można w te wszyst­kie gry jesz­cze raz zagrać dzięki emula­to­rowi auto­ma­tów MAME.

Insta­la­cja emula­tora MAME

Dostępne są wersje zarówno dla Windowsa, jak i Linuksa. Ci, co mają Windows pole­cam program Mame32. Wystar­czy rozpa­ko­wać plik .zip, nie trzeba nic instalować.

Insta­la­cja na dystry­bu­cji Linuksa „repo­zy­to­rio­wej” takiej jak Ubuntu lub Fedora Core spro­wa­dza się do wpisa­nia kxmame lub gxmame w progra­mie insta­lu­ją­cym danej dystry­bu­cji. Ja osobi­ście używam nakładki graficz­nej kxmame. Mimo,iż dla środo­wi­ska graficz­nego GNOME (a takie ma Ubuntu) powi­nie­nem używać gxmame, to jednak wole to prze­zna­czone dla KDE (tak jak Amaroka do muzyki i Kaffe­ine do filmów).

Jak ktoś bardzo chce insta­lo­wać z linii pole­ceń to odpala termi­nal i wpisuje

sudo apt-get install kxmame

Po zain­sta­lo­wa­niu program auto­ma­tycz­nie dostępny jest w menu Aplikacje->Gry->kxmame (lub gxmame).

Insta­lo­wa­nie gier (zwanych też ROMs)

Gry do MAME można ścią­gnąć np. poprzez takie strony jak ROMNation.NET lub ROM World. Nie wiem jak wygląda tutaj kwestia praw autor­skich. Skoro nie można takich gier nigdzie kupić (no chyba, że z całym auto­ma­tem ;) ) to pewno ścią­gnąć można.

Poje­dyn­cze gry mają postać spako­wa­nych plików .zip. Nie trzeba ich rozpa­ko­wy­wać — emula­tor sam to zrobi. Ważne, żeby je wszyst­kie trzy­mać w jednym kata­logu. Nie ma również rozgra­ni­cze­nia ROMów na gry dla Windows i Linux. Tak samo dzia­łają tu i tu.

Jest jednak pewien manka­ment. Często ta sama gra wystę­puje w różnych wersjach (Japan, US, World) i niektóre nie dzia­łają, gdyż potrze­bują innej wersji ROM. Można sobie z tym zazwy­czaj pora­dzić poprzez ścią­gnię­cie wszyst­kich jej odmian :P — któryś na pewno zadziała :)

Konfi­gu­ra­cja emulatora

Tak naprawdę, to konfi­gu­ra­cja spro­wa­dza się do wska­za­nia kata­logu, w którym trzy­mamy nasze gry. W kxmame w menu Settings->Foldery->XMame/XMess Basic Paths i tam doda­nie kata­logu w ścieżka do ROM-ów. Potem należy odświe­żyć listę gier poprzez Settings->Odbuduj Listę Gier.

Jeśli chodzi o same rozdziel­czo­ści wyświe­tla­nia, to zabar­dzo nie wiem jak to zmie­nić :P Nie było mi potrzebne. Jedyne co zmie­nia­łem to na grę w oknie (Settings->Configure kxmame-> Rende­ro­wa­nie). Opcji jest oczy­wi­ście multum, ale domyśl­nie jest dosyć dobrze usta­wione (moim zdaniem). Dźwięk u mnie wykrywa auto­ma­tycz­nie i nie trzeba nic „majstrować.”

Obsługa

Po urucho­mie­niu jakiejś gry, jak to w auto­ma­cie do gier, należy najpierw „powrzu­cać” jakieś kredyty. Robimy to poprzez naci­ska­nie klawi­sza 5. Potem start gry dla jednego gracza — klawisz 1, dla dwóch 2. Pozo­staje następ­nie usta­lić „klawi­szo­lo­gię” poprzez naci­śnię­cie Tab. Domyśl­nie gracz nr 1 ma dla ruchu klawi­sze strza­łek. „Klawi­sze uderzeń” to lewy Ctrl, lewy AltSpacja.

Kilka zrzu­tów ekranu

W porów­na­niu z dzisiej­szymi grami w 3D młodsi gracze zapewne nie mogą się nadzi­wić jak można było w takie coś grać (i jesz­cze za to płacić, bo nikt nie miał kompu­te­rów). A można było, można teraz i można będzie w nie dalej grać :D

Na koniec po jednym zrzu­cie ekranu z moich ulubio­nych bija­tyk i strze­lanki R-Type pod MAME:

Alien vs Predator

Cadil­lacs & Dinosaurs

Final Fight

Golden Axe

Golden Axe

Puni­sher

R-Type

Podobne wpisy:

 1. Times New Roman, Arial, Verdana i in. w Linuksie
 2. Jak zrobić zrzuty ekranu z pliku filmo­wego w Linuksie
 3. Civi­li­za­tion V, czyli 5 dużych zmian
 4. Flash 9 dla Linuksa — insta­la­cja na Ubuntu

4 Comments

 • 30 grudnia 2006 - 00:50 | Permalink

  O, matko. W nic takiego grać nie będę. Do chlub­nych wyjąt­ków należy też Never­win­ter Nights.

 • 30 grudnia 2006 - 09:09 | Permalink

  Oczy­wi­ście nie każdemu muszą się podo­bać takie proste nawa­lanki :)
  To szyb­kie gry do szyb­kiego odstre­so­wa­nia się :D

 • 1 stycznia 2007 - 23:51 | Permalink

  Też kiedyś w takie grywa­łem, ale zdecy­do­wa­nie mnało :)
  Na Commo­dore było jesz­cze Lazy Jones i Rick Dangerous :)

 • DYMION
  29 stycznia 2009 - 21:26 | Permalink

  Jak mam włączyć ameri­can poker II????

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>