Krótkie(?) zawieszenie blogowania

Z przy­kro­ścią infor­muję, że na kilka tygo­dni (może 2 tyg.) zawie­szam swoją „dzia­łal­ność oświa­tową”. Sesja się zbliża, zali­cze­nia, egza­miny… samo życie studenta :)

Jeżeli znajdę czas, to tylko na jakiś króciutki wpisik…

Wszyst­kim studen­tom życzę zali­cze­nia tego co mają do zali­cze­nia, a potem egza­mi­nów, prac, labo­rek, co tam jesz­cze macie :) , a potem na koniec… (sami się domy­śl­cie :P )

Podobne wpisy:

  1. Dłuż­sze zawie­sze­nie blogowania :(
  2. 3 krót­kie filmy o tym, jak MS Vista ściąga pomy­sły z Mac OS X
  3. Fire­fox Down­load Day — nie wiadomo kiedy i… nie wiadomo po co :-)
  4. Kilka cieka­wych inicja­tyw prze­ciwko K0ffanYm 12-lAtk0M

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>