Apt-get i brakujący klucz publiczny…

Zdarza wam się czasem, że po doda­niu nowego repo­zy­to­rium w Ubuntu i próbie odświe­że­nia wyświe­tla błąd w stylu czegoś takiego?

GPG error: http://wine.budgetdedicated.com dapper Rele­ase: The follo­wing signa­tu­res couldn’t be veri­fied because the public key is not availa­ble: NO_PUBKEY 58403026387EE263

Chodzi o to, że pakiety w repo­zy­to­riach podpi­sane są kluczem publicz­nym, żeby było wiadomo skąd jest dany pakiet (i czy rzeczy­wi­ście stam­tąd jest). System nie ma takiego klucza i burzy się, że nie może potwier­dzić auten­tycz­no­ści. Zazwy­czaj mimo to da się zain­sta­lo­wać dany pakiet. Nie lepiej mieć wszystko „w porządku”? Dlatego trzeba mu taki klucz „skombinować”.

Inte­re­sują nas same cyferki na końcu. Kopiu­jemy je i wkle­jamy w pole­ce­nia (Word­Press robił z dwóch myśl­ni­ków jeden duży):

sudo gpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net --recv-keys 58403026387EE263
sudo gpg --export --armor 58403026387EE263 | sudo apt-key add -

Pierw­sze pole­ce­nie szuka klucza w bazie kluczy publicz­nych. Drugie dodaje je do apt-get. Powinno wyświe­tlać coś takiego:

gpg: zapy­ta­nie o klucz 387EE263 z hkp serwera subkeys.pgp.net
gpg: klucz 387EE263: „Scott Ritchie <scott@open-vote.org>” wczy­tano do zbioru
gpg: Ogółem prze­two­rzo­nych kluczy: 1
gpg: dołą­czono do zbioru: 1

Aby spraw­dzić, czy klucz dodał się popraw­nie, wpisu­jemy po prostu

sudo apt-get update

Jeżeli nie wyrzuca znowu błędu, tzn. że odnie­śli­śmy sukces. :D

Podobne wpisy:

 1. Thun­der­bird 2.0 w Ubuntu Feisty Fawn (7.04)
 2. Zapis na NTFS w końcu rozwiązany
 3. Flash 9 dla Linuksa — insta­la­cja na Ubuntu
 4. 2 sposoby na wyłą­cze­nie kompu­tera o okre­ślo­nej godzinie

9 Comments

 • 4 lutego 2007 - 14:21 | Permalink

  Dobry pomysł, ale popraw podwójne minusy, które, pewnie za winą WP, zostały zamie­nione na długie myśl­niki. Dzie­sięć minut zajęło mi domy­śle­nie się, że „długa opcja = dwa minusy”, tego po prostu tutaj nie widać.

  Alter­na­tywna metoda:

  $ sudo –s –H
  # gpg –keyse­rver „hkp://subkeys.pgp.net” –recv-keys 6FB65A0F
  # apt-key add /root/.gnupg/pubring.gpg
  C^d

  Pozdra­wiam.

 • 4 lutego 2007 - 23:00 | Permalink

  i0 dzięki za uwagi. rzeczy­wi­ście podwójne myśl­niki zostały zamie­nione na 1 duży :/
  eh, Word­Press widać ma jesz­cze sporo wad… (a może powie­dzą, że to ich zaleta hehe :) )

 • Anonim
  4 marca 2007 - 09:03 | Permalink

  Mi wywala za każdym razem „gpg: nie odna­le­ziono popraw­nych danych w forma­cie OpenPGP.”

 • 4 marca 2007 - 10:10 | Permalink

  @tomek
  Teraz spró­buj. Cyto­wa­nie zastą­pi­łem znacz­kiem _pre_ i nie zamie­nia 2 myśl­ni­ków w 1

 • Bonzo
  2 kwietnia 2007 - 02:13 | Permalink

  Dzieki pano­wie, oszcze­dzi­li­scie mi sporo nerwow, jestem nowym userem Ubuntu. Ja wiem ze sie trzeba uczyc, ale nadmiar proble­mow i
  za duzo nauki moze tez skutecz­nie zniechecic.

  Jesz­cze raz wiel­kie dzieki i pozdra­wiam serdecznie.

  Ps. Wsio juz dziala jak burza po prze­kle­je­niu do konsoli.
  Oczy­wi­scie numer trzeba zmie­nic na wlasny, wyswie­tlany na
  swoim ekranie.

 • belladona123
  21 czerwca 2007 - 07:30 | Permalink

  fajne,dzieki
  Pozo­staje jeden problem,po pierw­szej komendzie,bodajze raz wysko­czyl mi komunikat

  belladona123@NATASHA:~$ sudo gpg –keyse­rver hkp://subkeys.pgp.net –recv-keys 73E6B0FAA42A6CF5
  gpg: requ­esting key A42A6CF5 from hkp server subkeys.pgp.net
  gpgkeys: key 73E6B0FAA42A6CF5 not found on keyse­rver
  gpg: no valid OpenPGP data found.
  gpg: Total number proces­sed: 0

  I co trzeba by zrobic w takim Przy­padku??
  pozdro

 • Pingback: Thunderbird 2.0 w Ubuntu Feisty Fawn (7.04) at /home/Śpiechu->Blog

 • Pingback: /home/Śpiechu->Blog ma już rok! at /home/Śpiechu->Blog

 • Cieniek
  20 października 2008 - 14:11 | Permalink

  Trzeba pobrać ten klucz z jakie­goś innego serwera kluczy — jest ich więcej niż ten jeden konkretny, użyty tutuaj (hkp://subkeys.pgp.net)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>