3 krótkie filmy o tym, jak MS Vista ściąga pomysły z Mac OS X

Tak w związku z wczo­raj­szą premierą Windows Visty znala­złem 3 filmiki na YouTube poka­zu­jące „inno­wa­cyjne rozwią­za­nia” w nowym syste­mie opera­cyj­nym Micro­soft. Zapewne są wam już znane. Jeżeli nie, to zobacz­cie jak ci dwaj goście (Bertrand Serlet i David Pogue) nabi­jają się z Microsoftu:

Mamy tutaj porów­na­nia systemu OS X Tiger (kwie­cień 2005 r.) z Vistą. Porów­ny­wane są nastę­pu­jące rzeczy:

 1. Narzę­dzie Spotli­ght z OS X (służące do szyb­kiego wyszu­ki­wa­nia doku­men­tów na dysku lokal­nym i w sieci) z Instant Search w Vista. Jedyną różnicą jest to, że Spotli­ght jest umie­szony w prawym-górnym rogu, a Instant Search w lewym-dolnym.
 2. Safari RSS z Iner­net Explo­rer 7 RSS. Zdaniem przed­sta­wia­ją­cego skopio­wano nawet wyko­rzy­sta­nie wolnej prze­strzeni po prawej stro­nie okna.
 3. OS X Mail z Windows Mail. Wyglą­dają prawie tak samo.
 4. iCal z Windows Calen­dar. Micro­soft próbo­wał nawet skopio­wać dokład­nie „skórkę” programu, ale się nie udało.
 5. Orga­ni­za­cja zdjęć również „zerżnięta” z OS X.
 6. Małe progra­miki — Widgets z OS X. Jedyną różnicą jest nazwa. W Windows nazy­wają się Gadgets.
 7. Nawet sposób konfi­gu­ra­cji plan­szy do gry w szachy jest prawie taki sam.

Bertrand Serlet na koniec zabaw­nie wytyka jesz­cze kilka błędów systemu Microsoft:

 • nadal ma reje­stry systemowe,
 • nadal mamy do czynie­nia z „piekłem biblio­tek DLL”,
 • w dalszym ciągu istnieje „świetne narzę­dzie” — Akty­wa­cja Systemu Windows.

Na koniec jesz­cze filmik z prezen­ta­cji Visty, z tym że zamiast obrazu produktu Micro­soft mamy podło­żony Mac OS X.

Podobne wpisy:

 1. Krót­kie(?) zawie­sze­nie blogowania
 2. Cało­dzienna walka z wiru­sem Bagle
 3. Znika­jący Windows z menu przy star­cie (Grub)
 4. Prze­sze­dłem na Ubuntu… znowu :)

3 Comments

 • 5 lutego 2007 - 17:04 | Permalink

  Heh.. Ciekawe :]

 • 9 lutego 2007 - 15:29 | Permalink

  Dobre :P

 • Grzesiek
  22 marca 2007 - 15:56 | Permalink

  śmieszne trochę było, ale strasz­nie głupie, (nie jestem zwolen­ni­kiem win$dows!! , sam używam Linuxa), ale:
  1. We wszyst­kich syste­mach opera­cyj­nych (mac OS, windows, Linux, sola­ris itp.) ZAWSZE ZNAJDZIEMY przy­datne drobia­zgi i programy, które wymy­ślił ktoś inny i zostaną zaim­ple­men­to­wane w pozo­sta­łych syste­mach opera­cyj­nych.
  2. Porów­ny­wa­nie progra­mów tylko po wyglą­dzie to głupie, niedo­rzeczne…
  Prze­cież wiadomo, że to są inne programy, tylko Mac OS ma świet­nych desi­gne­rów i progra­mi­ści windows (a także linux) WYGLĄD kopiują w swoich progra­mach. Ale to nadal ZUPEŁNIE INNY PROGRAM.
  3. Czyt­nik RSS ma obec­nie każda prze­glą­darka, więc gada­nie że ktoś to skopio­wał z mac’owej Safari to niezbyt mądre
  4. I tak dalej .…

  No ale filmy są śmieszne :-)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>