Archiwum PC World Computer za darmo!

Wydawca czaso­pi­sma PC World Compu­ter zdecy­do­wał się udostęp­nić za darmo archi­wum star­szych nume­rów. Pełne teksty publi­ko­wane są z 2-miesięcznym opóźnieniem.

Można je znaleźć tutaj. Jeżeli coś nie bedzie dzia­łać, to oczy­wi­ście strona www.pcworld.pl -> archi­wum -> bezpłatne arty­kuły.

Na mój gust powinni zrobić lepsze wyszu­ki­wa­nie w archi­wum: po tytu­łach arty­ku­łów i po tekście. No ale ważne, że udostęp­nili i już więcej nie narzekam :)

Wszyst­kim inte­re­su­ją­cym się inter­ne­tem, sprzę­tem i opro­gra­mo­wa­niem itd. polecam.

Podobne wpisy:

 1. The Google has you? (czy jesz­cze nie?)
 2. Komen­ta­rze na Onecie… a w zasa­dzie ich brak
 3. Dłuż­sze zawie­sze­nie blogowania :(
 4. Powstaje wolny Last.fm!

One comment

 • 9 lutego 2007 - 16:18 | Permalink

  Dobry myk, może nowo­ści w czaso­pi­smie nie będą najnow­sze ale inne rzeczy takie jak porady itp są często nieśmier­telne.
  thx za linka :)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>