Znikający Windows z menu przy starcie (Grub)

Ubuntu (Fedora zresztą też) ma tenden­cje do zama­zy­wa­nia wpisów w menu wyboru systemu (w Grubie). Podczas aktu­ali­za­cji jądra (czyli Kernela) docho­dzi często do nagłego znik­nię­cia możli­wo­ści wyboru urucho­mie­nia Windowsa.

I wtedy zaczyna się płacz, lament… (i myśli samo­bój­cze :P )

Całkiem niepo­trzeb­nie! Rozwią­za­nie polega na edycji pliku menu.lst z kata­logu /boot/grub

Wpisu­jemy więc w terminalu

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

Jeżeli wyrzuci błąd, że nie ma gedita, to oczywiście

sudo apt-get install gedit

Podczas edycji pliku menu.lst szukamy wpisu

# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# make­ac­tive
# chain­lo­ader +1

Jeżeli chcemy żeby Windows urucha­miał się zawsze domyśl­nie, kopiu­jemy go i wkle­jamy zaraz za wpisem

## ## End Default Options ##

Jeżeli nie, to wkle­jamy go jako drugi (czy jak tam sobie chcecie).

Następ­nie wyrzu­camy znaczki # (tzw. hashe).

Zapi­su­jemy zmiany (plik->zapisz).

Po restar­cie powinno być wszystko dobrze. Jeżeli nie, to pozo­staje „majstro­wać” przy linijce root (hd0,0) i zmie­niać np. na 0,1 1,0 itd.

Przy okazji jesz­cze jeden „knif”: jeśli ktoś chce skrócić/wydłużyć czas „odli­cza­nia” do urucho­mie­nia systemu, powi­nien odszu­kać wpis time­out i tam zmie­nić ilość sekund.

Nie wiem dlaczego nikt nie zabrał się za popra­wie­nie tego błędu. Nowi użyt­kow­nicy Linuksa często z tego powodu wpadają w panikę (serio!), nie umieją sobie z tym pora­dzić i kończy się to z reguły forma­to­wa­niem dysku. Wycho­dzą coraz to nowe wersje Ubuntu, a problem jest w dalszym ciągu nierozwiązany…

Podobne wpisy:

 1. Auto­ma­tyczne monto­wa­nie party­cji NTFS przy star­cie systemu
 2. Likwi­da­cja irytu­ją­cego zapy­ta­nia o hasło przy dostę­pie do party­cji NTFS
 3. StartUp-Manager — przy­datna nakładka
 4. Odzy­ski­wa­nie Ubuntu po (re)instalacji Windowsa

One comment

 • 16 lutego 2007 - 10:53 | Permalink

  Ja propo­nuje zaprze­stać korzy­sta­nia z M$ Windows :D Bynaj­mniej ja tak zrobi­łem i jestem zado­wo­lony ;) (jest mniej fajnych gier więc mam nieco więcej czasu :P ).

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>