23 tys. odwiedzin na 23 lutego

Dzisiaj będę się chwa­lił :) a to dlatego, że właśnie stuk­nęło 23 tys. odwie­dza­ją­cych mojego bloga(ska :D ). Szcze­rze mówiąc, to nie myśla­łem, że ktoś będzie czytał te wypo­ciny. Okazuje się jednak, że pewna stała ilość odwie­dza­ją­cych dzien­nie jest (250−350). Więk­szość to oczy­wi­ście „przy­pad­kowe” osoby, które „podrzuca” mi Google. Znala­zło się również kilku­na­stu „stałych czytel­ni­ków” — którym dziękuję :)

Po wpisa­niu w Google „heyahgg” jestem na 1 pozy­cji. Stąd to hasło „nabija” mi najwię­cej odwie­dza­ją­cych. Mam nadzieję, że chociaż niektó­rzy czytają, a nie tylko przeglądają.

Inne osoby prowa­dzące blogi podają jesz­cze listy najczę­ściej wpisy­wa­nych słów w Google prowa­dzące do ich wpisów. Moja lista jest nastę­pu­jąca (z wczo­raj i z dzisiaj):

heyahgg
heyahGG
gdesklets
archi­wum programu tele­wi­zyj­nego [ciekawe skąd to się tutaj wzięło :P ]
linux insta­lo­wa­nie gier progra­mów
monto­wa­nie party­cji windows
monto­wa­nie party­cji pod linuxa
monto­wa­nie party­cji ubuntu
ubuntu monto­wa­nie party­cji ntfs
ROM gry
GG orange
błąd cups fedora
beryl aiglx
ubuntu beryl
wyłą­cze­nie kompu­tera na czas

Podobne wpisy:

 1. /home/Śpiechu->Blog ma już rok!
 2. Likwi­da­cja irytu­ją­cego zapy­ta­nia o hasło przy dostę­pie do party­cji NTFS
 3. Auto­ma­tyczne monto­wa­nie party­cji NTFS przy star­cie systemu
 4. Prze­sze­dłem na Ubuntu… znowu :)

6 Comments

 • Anonim
  23 lutego 2007 - 18:33 | Permalink

  No to gratu­luję Śpie­chu :)
  Trzy­maj tak dalej :)
  Pozdrawiam

 • 23 lutego 2007 - 21:14 | Permalink

  Staty­styka

  * 4,003 odwiedzin

  tuning pulpitu
  ubuntu beryl
  Kubuntu
  kubuntu fire­fox
  viki­pe­dia proto­koły arp
  flash player fire­fox
  ifcon­fig del slac­kware
  sonata mpd
  flash 9 fire­fox linux
  insta­la­cja fire­fox tar.gz

  A to moje ;) Zechce sie pisać to będzie tego więcej :)

 • 23 lutego 2007 - 23:33 | Permalink

  @bartkorn
  No pozo­staje ci tylko pisać, pisać i nawet czasem jesz­cze coś napisać :)

 • 24 lutego 2007 - 16:06 | Permalink

  :)

 • Konsul
  7 kwietnia 2007 - 20:35 | Permalink

  I coś nici wyszły z pisa­nia Bart­koma. Wcho­dzę na bloga bartkom‚a i pisze „This author delete blog” ;/

 • 7 kwietnia 2007 - 22:45 | Permalink

  Szkoda trochę że skaso­wał… może kiedyś znowu spró­buje pisać :)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>