Komentarze na Onecie… a w zasadzie ich brak

Nie wiem jak to jest i czy inni też to zauwa­żyli, ale na Onet panuje straszna cenzura!

Napi­sa­łem z 3 posty i 2 nowe tematy i… nie ukazały się wcale! Żeby nie było, że nie odcze­ka­łem — od razu powiem, że pocze­ka­łem okrą­głą DOBĘ! Ani widu, ani słychu moich postów. Nie ważne do jakich arty­ku­łów (nie będę poda­wał linka bo nie o to chodzi). Nawet zapi­sa­łem sobie w zakład­kach żeby potem nie szukać i co jakiś czas spraw­dzać odpo­wie­dzi innych. Na próżno.

W treści nie było raczej nic za bardzo kontro­wer­syj­nego albo niedo­zwo­lo­nego prawem (tak mi się przy­naj­mniej wydaje hehe :P ). Chodzi mi o to, że tacy „mistrzo­wie” jak Jasiu Śmie­tana czy Czuły Wojtek komen­tują prak­tycz­nie każdy arty­kuł, walą kupę błędów orto­gra­ficz­nych (specjal­nie :) ), a treść jest właści­wie o niczym. Gdy ktoś chce napi­sać coś konkret­nego, to nie jest to nawet dopusz­czone do publi­ka­cji. Nie wiem czy to celowa poli­tyka czy coś, ale mnie to wkurzyło. Dlatego daję sobie spokój z Onetem (albo chociaż z czyta­niem komen­ta­rzy i próbami odpo­wia­da­nia na nie).

Czyżby tak bardzo prze­jęli się donie­sie­niom Wirtu­al­nych­Me­diów jakoby odpo­wie­dzial­ność za posty użyt­kow­ni­ków spoczy­wała na admi­ni­stra­to­rach danego serwisu? To mamy w końcu wolność słowa w IV RP czy nie?

Aktu­ali­za­cja z 17.04.2007

Redak­cja Onet.pl odpo­wie­działa mi na maila i pole­ciła zało­żyć profil. Dla pewno­ści podczas reje­stra­cji nie poda­łem im mojego „głów­nego” maila. Tak na wszelki wypa­dek, gdyby potem miało przy­cho­dzić od nich (i nie tylko) pełno reklam/spamu. Poza tym, podpi­sem zawsze jest adres mail (bez możli­wo­ści zmiany podpisu!), który im poda­wa­li­śmy przy reje­stra­cji. To dopiero jest bez sensu :)
Zoba­czymy czy dalej komen­ta­rze będą znikać.

Podobne wpisy:

 1. Ubuntu i znika­jące “Wyłącz kompu­ter” i “Uruchom ponownie”
 2. Nowe (bardzo dener­wu­jące) metody promocji
 3. uTor­rent pod Wine
 4. R.I.P. Stage6 :-(

One comment

 • uninvited
  6 czerwca 2007 - 00:13 | Permalink

  Słońce — Onet_Id sobie ustaw, to nie będzie Ci się poja­wiał adres mailowy.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>