Ubuntu i znikające “Wyłącz komputer” i “Uruchom ponownie”

Czasem zdarza się, że podczas zmie­nia­nia moty­wów w Gnome (Ubuntu 7.04) znikną przy­ci­ski wyłą­cze­nia kompu­tera i urucho­mie­nia ponow­nie (System -> Zakończ…). Zamiast wyłą­czać kompu­ter z termi­nala albo „na chama” przy­ci­skiem na obudo­wie wystar­czy wyko­nać prosty zabieg:

Należy wejść w System -> Admi­ni­sta­cja -> Ekran logo­wa­nia. W zakładce Lokalny zazna­czyć Wyświe­tla­nie menu czyn­no­ściDołą­cze­nie pozy­cji urucha­mia­ją­cej program wybie­ra­jący (XDMCP).

Nie wiem czemu się to samo czasem zmie­nia. Wiem za to, że jest dosyć frustrujące :)

Podobne wpisy:

  1. Masz za słaby kompu­ter na film w HD? Skon­wer­tuj HD na DVD!
  2. Odtwa­rza­nie iTVP na Ubuntu :-(
  3. Kadu i nowy system powia­do­mień w Ubuntu 9.04 — Jaunty Jackalope
  4. Prze­sze­dłem na Ubuntu… znowu :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>