Mój Geek Code

Jako iż od 27.06.07 (od godz. 14:30 :-P ) jestem magi­strem Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­te­ko­znaw­stwa, myślę, że mam prawo ułożyć swój Geek Code i podpi­sy­wać się nim na różnego rodzaju forach dyskusyjnych :-)

Oto i on:

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GLS/IT d- s: a- C+(++)>$ UL P L++ E? W++ N+ w(+)
PS+ PE(++) Y PGP tv- b+>++ D+ G e+++ h! r++
------END GEEK CODE BLOCK------

Instruk­cja budowy Geek Code w języku polskim tutaj. Deko­der kodu w jęz. angiel­skim (wystar­czy wkleić) tutaj.

Mimo iż Geek Code powstał dosyć dawno (1996 r.), to wciąż często spotyka się podpisy „geekowe”. Na mój gust warto byłoby trochę uaktu­al­nić niektóre kate­go­rie o np. używa­nie instant messen­ging, narzę­dzi Google, używa­nych prze­glą­da­rek, P2P itd. W 1996 r. niestety nie było tych rzeczy. Może by tak się zebrać na jakiejś grupie dysku­syj­nej i stwo­rzyć PL Geek Code w wersji 4.0? :-P

Podobne wpisy:

  1. Po prze­no­si­nach
  2. Trochę zmian na blogu i małe mody­fi­ka­cje motywu K2 w WordPress
  3. Pomysł na nową funk­cjo­nal­ność w nasza-klasa.pl
  4. Śpie­chu goes Android

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>