The Google has you? (czy jeszcze nie?)

Dzisiaj dwa krót­kie filmiki wyszpe­rane na YouTube doty­czące Google. Pierw­szy z nich żarto­bli­wie przed­sta­wia zalety poczty Gmail. Drugi stanowi pewną wizję przy­szło­ści nazwaną „The Google Master Plan”, w której Google wie o każdym z nas wszystko.

Może filmik jest trochę prze­sa­dzony, lecz jest w nim z pewno­ścią ziarenko prawdy. Sami zobacz­cie, z ilu apli­ka­cji Google korzy­sta­cie na co dzień? Ja np. z wyszu­ki­warki (wiadomo), Gmail, Google­Talk, Google Analy­tics, Google Site­maps, Google Earth, iGoogle, Feed­Bur­ner (jakiś czas temu kupiony przez Google), YouTube (to samo). Jest tego z pewno­ścią dużo więcej. Małymi krocz­kami Google rzeczy­wi­ście może zawład­nąć całym Inter­ne­tem. W końcu z wyszu­ki­wa­rek liczy się tylko Google. A może się mylę?

Podobne wpisy:

  1. Google Chrome — pierw­sze wrażenia
  2. Sejmowa debata z 7.09.2007: R. Gier­tych kontra J. Kurski — zobaczmy to jesz­cze raz
  3. Zmiana etykiety Feed­Co­unt w FeedBurner
  4. Blogbox.com.pl (jesz­cze) bez Śpiecha :-(

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>