Sejmowa debata z 7.09.2007: R. Giertych kontra J. Kurski — zobaczmy to jeszcze raz

Ten tekst miałem zamiar napi­sać już w sobotę, ale z różnych przy­czyn niestety nie dało się wcze­śniej… Dzisiaj rozrywka prosto z ulicy Wiej­skiej z Warszawy. Ci, którzy oglą­dali trans­mi­sję sejmu w piątek 7 wrze­śnia (przed głoso­wa­niem nad samo­roz­wią­za­niem), mogą zoba­czyć najlep­szy moment jesz­cze raz. Jeżeli nie — tym bardziej powinni :-) Na YouTube poja­wił się filmik z frag­men­tem debaty.

Poseł Roman Gier­tych z LPR (dawniej znany jako „Roman Eduka­tor”) poka­zał wszyst­kim na sali plenar­nej i przed tele­wi­zo­rami jak się miesza z błotem dawnego koali­cjanta. Zobacz­cie, jak poseł Jacek Kurski z PiS zmie­nia kolory :-) Takiego czegoś dawno nie było i długo nie będzie. W TV nie można zrozu­mieć niektó­rych docin­ków innych posłów, dlatego równo­le­gle z oglą­da­niem pole­cam czytać steno­gram z tego posie­dze­nia [posie­dze­nie nr 47, 7 wrze­śnia 2007 (piątek), str. 395 steno­gramu].

Podobne wpisy:

  1. The Google has you? (czy jesz­cze nie?)
  2. Jesz­cze żyję, spokojnie :-)
  3. Blogbox.com.pl (jesz­cze) bez Śpiecha :-(
  4. Co to są krule?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>