Likwidacja irytującego zapytania o hasło przy dostępie do partycji NTFS

Wczo­raj naresz­cie zain­sta­lo­wa­łem sobie nowe Ubuntu 7.10 Gutsy. Monto­wa­nie party­cji window­so­wych dzia­ła­łoby bez zarzu­tów, gdyby nie jeden fakt: każdo­ra­zowo trzeba było po restar­cie systemu wpisy­wać hasło admi­ni­stra­tora aby uzyskać do nich dostęp.

Całe szczę­ście „nasz przy­ja­ciel” Google znalazł rozwią­za­nie na jednym z forów anglo­ję­zycz­nych. Przed­sta­wiono tam kilka rozwią­zań. Najła­twiej­sze z nich moim zdaniem jest to:

  1. Za pomocą Synap­tica insta­lu­jemy pakiet ntfs-config.
  2. Odmon­to­wu­jemy w Nauti­lu­sie felerne party­cje, do których urucho­mie­nia potrzebne było hasło. („Prawo­klik” i unmount).
  3. Odpa­lamy Narzę­dzie konfi­gu­ra­cji trybu zapisu dla NTFSAplikacje->Narzędzia syste­mowe.
  4. Wpisu­jemy nazwy, pod którymi chcemy, aby widoczne były party­cje (nie wpisy­wać żadnych dziw­nych znacz­ków, po prostu np. Wingroza itp.) i zazna­czamy przy nich Add.
  5. Zazna­czamy Włącz tryb zapisu dla dysków zewnętrz­nychwewnętrz­nych.

Narzę­dzie ntfs-config gene­ruje nowy plik /etc/fstab. Dla własnego spokoju pole­cam zrobić kopię zapa­sową przed zabawą.

Podobne wpisy:

  1. Auto­ma­tyczne monto­wa­nie party­cji NTFS przy star­cie systemu
  2. Zapis na NTFS w końcu rozwiązany
  3. Monto­wa­nie party­cji window­so­wych, czyli problem wałko­wany milion razy
  4. Znika­jący Windows z menu przy star­cie (Grub)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>