nasz-autobus.pl, nasz-fastfood.pl, …

Dzisiaj wpis żartobliwo/prześmiewczy. W związku z popu­lar­no­ścią serwisu nasza-klasa.pl, ostat­nio poja­wia się sporo naśla­dow­ców. Mamy do dyspo­zy­cji np.:

1. Nasz-pobor.pl

nasz-pobor.pl

2. Znajomi-z-wakacji.pl

znajomi-z-wakacji.pl

3. Studentix.pl Tutaj małe spro­sto­wa­nie: studentix.pl istnieje 28 dni dłużej od naszej-klasy. A zatem sprawa kto-od-kogo nie jest taka oczy­wi­sta. Dzięki za zwró­ce­nie uwagi qvist i Bartosz.

studentix.pl

Widać twórcy powyż­szych wpadli na pomysł, że wystar­czy lekko zmody­fi­ko­wać naszą-klasę, dodać własne reklamy i można zacząć „trze­pać forse” :-)

Jeżeli tak, to od razu podsy­łam pomy­sły na nowe serwisy (w końcu im więcej — tym lepiej, nie?) Każdy może zostać milionerem!

Pierw­szym z nich będzie nasz-autobus.pl. Projekt ma szansę powo­dze­nia! W końcu komu­ni­ka­cją miej­ską jeździ codzien­nie bardzo dużo osób. Hasłem promu­ją­cym byłoby „Czy nie chciał­byś wiedzieć z kim codzien­nie jeździsz do szkoły/pracy?” W formu­la­rzu reje­stra­cyj­nym można byłoby wpisać nazwę miasta, numery linii autobusowych/tramwajowych i godziny, w czasie których zazwy­czaj podróżujemy.

Drugi pomysł to nasz-fastfood.pl. W profilu można by wpisać gdzie i co konsu­mu­jemy „na mieście”. Już widzę te zażarte dysku­sje na forum na temat jako­ści paró­wek w hot-dogach i ilościach „wsadu” w keba­bie. Dobry pomysł, co?

Niestety koko­sów panie i pano­wie nie zbije­cie. Ludzie nie mają ochoty spraw­dzać 10 serwi­sów społecz­no­ścio­wych naraz. Poza tym gdyby nagle któryś z konku­ren­tów zaczął podbie­rać użyt­kow­ni­ków naszej-klasie, wystar­czy­łoby dodać kilka opcji do profilu użyt­kow­nika, np. kiedy i gdzie byłeś w wojsku, rok i miej­sce spędza­nia waka­cji itd. i już konku­ren­cja kończy swoją działalność…

Podobne wpisy:

 1. Pomysł na nową funk­cjo­nal­ność w nasza-klasa.pl
 2. Stacja Soko­łów „ANATUM” w Ustroniu
 3. Prze­kie­ro­wa­nie wyjścia z termi­nala do… innego terminala
 4. Nasza-klasa.pl i Twój-abonament

9 Comments

 • 27 stycznia 2008 - 00:52 | Permalink
 • 27 stycznia 2008 - 02:29 | Permalink

  A to też prawda :D

 • 31 stycznia 2008 - 01:11 | Permalink

  twoja-dziewczyna.pl — sprawdz kto byl w Twojej dziewczynie (:

 • 20 lutego 2008 - 19:32 | Permalink

  studen­tix byl pierw­szy. to n-k go sklonowala.

 • 20 lutego 2008 - 20:08 | Permalink

  to może nasza-wspolna-strona-gdzie-zostawiamy-komentarze, to jest niezła nisza, wcho­dzi ktoś? :)

 • 20 lutego 2008 - 20:30 | Permalink

  @qvist:
  Tak na dobrą sprawę to nie ma to aż takiego znacze­nia, bo classmates.com istnieje od baaar­dzo dawna (Web Archive poka­zuje 1996 r.)

  @kuba:
  Tak wyszło, że nie wiadomo gdzie komen­to­wać :-P (bo trafi­li­ście tutaj z yashke). Być może znawcy zrobią super-czadową stronkę Web 10.0 w stylu „komentuj-artykuły-w-jednym-miejscu.pl” :-D

 • 21 lutego 2008 - 16:41 | Permalink

  @spiechu, ma to OGROMNE znacze­nie. czyta­łeś ty swój wpis? twier­dzisz, że studen­tix to dzieło naśla­dow­ców n-k, podczas gdy tak nie jest.

 • 21 lutego 2008 - 23:52 | Permalink

  @bartosz
  Po spraw­dze­niu rzeczy­wi­ście Studentix.pl istnieje od 8.11.2006, a nasza-klasa od 6.12.2006, czyli 28 dni dłużej. Zaraz poprawię

 • Edge
  26 marca 2009 - 16:16 | Permalink

  Wiecie, takie „skopio­wa­nie” serwisu nie jest wcale takie proste, jak się co niektó­rym wydaje, bo trzeba by mieć dostęp do kodu źródło­wego naszej-klasy, a nikt go raczej nie udostępni za free ;) wiem to najle­piej, bo sam pracuję przy projek­cie takiej naszej-klasy, jednak prze­zna­czo­nej na rynek rumuń­ski, i uwierz­cie mi — babra­nia się w kodzie, żeby to wszystko jakoś wyglą­dało i dzia­łało, jest od groma.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>