Blogbox.com.pl (jeszcze) bez Śpiecha :-(

Miesiąc temu zgło­si­łem mojego bloga do agre­ga­tora blogów Blog­box. Niestety zgod­nie z pkt. 6 regulaminu

Aby blog został dodany do biblio­teki blogów prze­waga głosów pozy­tyw­nych (TAK) nad nega­tyw­nymi (NIE) powinna wynieść 50. Propo­zy­cja blogu będzie odrzu­cana kiedy prze­waga głosów nega­tyw­nych (NIE) nad pozy­tyw­nymi (TAK) wynie­sie 50 lub po okre­sie miesiąca od doda­nia go do propo­no­wa­nych blogów.

w ciągu 30 dni od zgło­sze­nia nie uzyska­łem wyma­ga­nej liczby głosów. Ostat­nio było jakoś 57 na „tak” wobec 17 na „nie”.

Być może tema­tyka linuk­sowa nie jest zbyt popu­larna albo styl mojego pisa­nia (dużo wtrą­ceń w nawia­sach takich jak ten) niektó­rym nie pasuje, a może to przez moje „czepial­stwo” do wszyst­kiego? W każdym razie ten kto chce — znaj­dzie mnie przez Google.

Ponow­nie spró­buję za jakieś pół roku. W końcu „do 3 razy sztuka” (czyli zostały mi jesz­cze 2 podejścia :-) ).

Podobne wpisy:

 1. Jesz­cze żyję, spokojnie :-)
 2. The Google has you? (czy jesz­cze nie?)
 3. Sejmowa debata z 7.09.2007: R. Gier­tych kontra J. Kurski — zobaczmy to jesz­cze raz
 4. O auto­rze i takie tam…

3 Comments

 • 24 kwietnia 2008 - 19:36 | Permalink

  Twój BlOgA­sEk na pewno zosta­nie dostrze­żony i doce­niony :*
  PoZdRóWkA :*

 • 24 kwietnia 2008 - 22:27 | Permalink

  Heh, dzięki, musia­łem się gdzieś wyżalić ^^

 • 27 kwietnia 2008 - 19:34 | Permalink

  dla Ciebie wszystko :*

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>