Po przenosinach na WP 2.5…

Wygląda na to, że jestem jednym z ostat­nich, którzy tak długo zwle­kali z upgra­dem na najnow­szą wersję Word­Press. Wersja 2.5.1 popra­wia­jąca „około mnóstwo” błędów wydana została dosłow­nie kilka dni temu. Będę za to w czołówce z posia­da­ją­cych 2.5.1 :-P

Tymcza­sowo zrezy­gno­wa­łem z thema K2 ze względu na niepełną kompa­ty­bil­ność z WP 2.5. Na razie używam wyglądu domyśl­nego. Wkrótce coś cieka­wego się wybierze.

W nowej wersji dodano sporo bajer­ków. Panel admi­ni­stra­cyjny wygląda dużo lepiej, a edytor wpisów jest bardziej „lekko­strawny” dla prze­glą­darki. Skoń­czyły się czasy, gdy przy­trzy­mu­jąc dłużej back­space niechcący wyci­nała się cała linijka :-)

Dodano masowy upload plików. Przy­datna rzecz dla kogoś, kto lubi doda­wać dużo obraz­ków na swojego „bloga­ska”. Nie podoba mnie się za to funk­cja gale­ria. Jakoś dziw­nie zbite są te minia­turki. Zamiast tego posta­no­wi­łem skorzy­stać z wtyczki doda­ją­cej light­box. Co to jest? Klik­nij­cie na obra­zek poniżej.

Moja special collection filmów dokumentalnych z nieistniejącego już Stage6.com

Tutaj od razu uwaga dla chęt­nych na tę wtyczkę. Można niechcący się rozpę­dzić i wrzu­cić do kata­logu z plugi­nami cały lightbox-2-wordpress-plugin. Wtyczka pomimo popraw­nej akty­wa­cji nie będzie dzia­łała. Do kata­logu plugins należy skopio­wać tylko kata­log light­boxlightbox.php.

Tak więc bart, nie wszystko tak bezboleśnie…

Podobne wpisy:

 1. Po prze­no­si­nach
 2. Prze­sze­dłem na Ubuntu… znowu :)
 3. Minia­turki plików wideo w GNOME
 4. Light­box bez użycia linków, rel i title

One comment

 • 28 kwietnia 2008 - 07:07 | Permalink

  Ale misiu u mnie wsio działa jak cza :) Poza tym darujmy sobie tę oficjal­no­ści.. mów mi ‚bart’ :*

  ;)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>