Automatyczne montowanie partycji NTFS przy starcie systemu

Kilka dni temu przy­słali mi „orygi­nalną” płytkę Ubuntu 8.04 z Ubuntu ShipIt. Wobec tego musia­łem sobie czym prędzej zain­sta­lo­wać system na nowo :-) Z Ubuntu często jest tak, że jakaś drobna niedo­róbka rzutuje na „być albo nie być” u kogoś na komputerze.

Niedo­róbką tej wersji jest brak auto­ma­tycz­nego monto­wa­nia party­cji NTFS przy star­cie systemu. Party­cje NTFS Ubuntu ładnie wykrywa, ale trzeba na nie klik­nąć aby były zamon­to­wane. Dlaczego o tym piszę? Ano dlatego, że jeżeli zapo­mnimy klik­nąć na ikonkę party­cji, dzieją się cuda przy próbie odtwa­rza­nia np. muzyki. Tzn. utwory mp3 będące fizycz­nie na party­cji window­so­wej są pomi­jane w progra­mie odtwa­rza­ją­cym muzykę. „Na deser” dosta­jemy 100% zuży­cia procesora.

Rozwią­za­nie problemu jest dosyć proste. Receptę znala­złem w którymś wątku na forum Ubuntu. Co trzeba zrobić:

 1. Odpa­lamy Apli­ka­cje -> Dodaj/Usuń…
 2. Szukamy ntfs config.
 3. Insta­lu­jemy Narzę­dzie konfi­gu­ra­cji trybu zapisu dla NTFS.
 4. Odmon­to­wu­jemy wszyst­kie party­cje window­sowe NTFS (Miej­sca -> Folder domowy i w spisie party­cji prawym i odmon­tuj). Jeżeli nie chcą się odmon­to­wać, to w termi­nalu wpisu­jemy sudo nauti­lus i wtedy.
 5. Urucha­miamy Apli­ka­cje -> Narzę­dzia syste­mowe -> Narzę­dzie konfiguracji…
 6. Włączamy tryby zapisu dla dysków wewn. i zewn.
 7. Jeżeli zapyta o nazwy punk­tów monto­wa­nia, to poda­jemy mu np. win_c, win_d itd.
 8. Po restar­cie kompu­tera party­cje będą monto­wały się automatycznie.

Jeżeli nie podo­bają nam się nazwy monto­wa­nych party­cji w stylu Nośnik 20 GB, najła­twiej­szym sposo­bem nada­nia nowych nazw (etykiet) dla party­cji jest włącze­nie Windowsa, klik­nię­cie prawym na danym dysku lokal­nym i Zmień nazwę. Ubuntu przej­mie ich nazwę.

W odtwa­rza­czach muzyki (np. Banshee czy Amarok) po takim zabiegu i tak trzeba będzie stwo­rzyć listy utwo­rów na nowo :-P

Podobne wpisy:

 1. Likwi­da­cja irytu­ją­cego zapy­ta­nia o hasło przy dostę­pie do party­cji NTFS
 2. Monto­wa­nie party­cji window­so­wych, czyli problem wałko­wany milion razy
 3. Zapis na NTFS w końcu rozwiązany
 4. Znika­jący Windows z menu przy star­cie (Grub)

3 Comments

 • zw
  27 października 2008 - 15:09 | Permalink

  Dobry wpis. Z tego co pamię­tam to w którymś distro ntfscon­fig było zain­sta­lo­wane domyslnie

 • tobs
  11 stycznia 2009 - 19:23 | Permalink

  Heh, dobry art ;] zawsze mnie wkurzało , że musia­łem robi to ręcznie…:S

 • Adaś
  14 marca 2009 - 17:18 | Permalink

  Można też innym sposo­bem (wydaje się prost­szy)
  Dodaj usuń… -> Disk Mana­ger
  Potem wystar­czy posta­wić ptaszki przy wszyst­kich wykry­tych w progra­mie dyskach (program ma domyśl­nie usta­wioną opcję auto­ma­tycz­nego monto­wa­nia dysków po star­cie systemu)
  Potem już tylko restart i już głowa nie boli! Na pulpi­cie poja­wiają się wszyst­kie ikony z zamon­to­wa­nymi dyskami zaraz po star­cie!
  Amarok i inne otwa­rza­cze zacho­wują swoje play­li­sty więc nic więcej nie trzeba robić.
  Pozdrawiam

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>