Jak łatwo skopiować DVD z filmem na dysk twardy

Dzisiaj temat dla tych, którzy mają dyski twarde o zbyt dużej pojem­no­ści. Mając bogatą filmo­tekę płyt DVD, czasem mamy potrzebę/chęć zgrać jakąś płytę na dysk twardy. Niektóre płyty (szcze­gól­nie te droż­sze, a nie te doda­wane do czaso­pism) mają zabez­pie­cze­nia przed kopio­wa­niem. Często odtwo­rze­nie filmu z takich płyt pod Ubuntu stanowi nie lada problem, a co dopiero skopio­wa­nie… Zgod­nie z prawem wolno nam zrobić kopię zapa­sową filmu, nawet jeżeli na odwro­cie pudełka jest napi­sane „kopio­wa­nie zabronione”.

Ku mojemu zasko­cze­niu istnieje bardzo proste narzę­dzie do wyko­ny­wa­nia kopii płyt DVD w Ubuntu. Nazywa się dvdbac­kup (do znale­zie­nia przez Synap­tic). Program obsłu­guje się z termi­nala. Wrzu­camy płytę DVD, zakła­damy jakiś kata­log, do którego będą wrzu­cane filmy i wpisujemy:

dvdbackup -M -i /dev/dvd -o /home/filmdvd

Następ­nie do odtwa­rza­nia tego używam nakładki SMPlayer na MPlayer (również do znale­zie­nia przez Synap­tic). W SMPlayer film urucha­miamy przez Otwórz -> DVD z katalogu…

Sam posia­dam jedy­nie 1 film DVD zabez­pie­czony przed kopio­wa­niem (z Sony) i na nim dvdbac­kup działa bezbłęd­nie. W związku z tym prosił­bym czyta­ją­cych tego bloga o odzew (w komen­ta­rzach lub mailach), czy miałem po prostu szczę­ście, czy na innych zabez­pie­czo­nych płytach ta metoda jest również skuteczna.

Podobne wpisy:

 1. Nowy dysk :-]
 2. Polskie napisy do Steal This Film II
 3. Jak usta­wić lepszą jakość mp3 w Sound Juicer
 4. Odzy­ski­wa­nie Ubuntu po (re)instalacji Windowsa

One comment

 • Czesław
  9 lipca 2012 - 17:29 | Permalink

  Super!! Działa. Na SMplay­erze się odtwa­rza ale nie można wybrać języka. Nato­miast w VLC, po zain­sta­lo­wa­niu libdvdcss można wybrać język i napisy.
  Wiel­kie dzięki.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>