Internet Maker potaniał :-)

Po powro­cie z urlopu (nieba­wem foto-relacja) czekał na mnie w skrzynce pocz­to­wej nowy numer Inter­net Makera. Patrzę na okładkę, a tam cena 9,90 zł (dotych­czas 19 zł). Cuda jakieś czy co (a podobno wszystko dookoła drożeje :-) ).

Obniżka wynika ze wzro­stu nakładu pisma i rychłej likwi­da­cji załą­cza­nego CD (brawo — nigdy nie korzy­sta­łem). Mnie co prawda jako prenu­me­ra­tora ta wiado­mość mało doty­czy, ale dla innych z pewno­ścią to dosłow­nie cenna informacja.

Jeżeli kogoś nie inte­re­suje cała tema­tyka czaso­pi­sma, zawsze może „zaata­ko­wać” swoją miejską/szkolną/uczelnianą biblio­tekę z prośbą o prenu­me­ratę, a następ­nie ksero­wać sobie wybrane arty­kuły (ja tak robi­łem jesz­cze za czasów studenc­kich z „Maga­zy­nem Inter­net” i kąci­kiem webmasterskim).

Powiało trochę szpet­nym marke­tin­giem, ale proszę się nie obawiać — to nie jest tekst spon­so­ro­wany :-D

Podobne wpisy:

  1. Flyboys jutro (23.05.2008) w Gaze­cie Wyborczej
  2. Spodek 2.0, 11 spotka­nie — relacja
  3. Archi­wum PC World Compu­ter za darmo!
  4. Blogbox.com.pl (jesz­cze) bez Śpiecha :-(

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>