Kompilacja plasmoidów w Kubuntu 8.10

Chwi­lowo zdra­dzi­łem Ubuntu na rzecz Kubuntu. Chcia­łem pote­sto­wać nowe KDE4. Za jakiś czas wszyst­kie swoje żale zwią­zane z KDE wyleje na blogu. Na razie trwa „zbie­ra­nie danych” :-)

Plasmo­idy to wizy­tówka nowego KDE. Mac ma widgety, Windows gadgety, a KDE właśnie plasmo­idy. Są to takie mini programy przy­kle­jone do pulpitu. Sam pomysł nie jest nowy, sam dotych­czas używa­łem gdesklets dla Gnome i Super­Ka­ramby dla KDE.

Zaraz po insta­la­cji Kubuntu mamy tego do wyboru kilka­na­ście. Następne kilka­dzie­siąt jest na stro­nie kde-look.org. Jeżeli ktoś myśli, że sobie klik­nie na down­load, a następ­nie mu się to uruchomi, to jest w błędzie. Takie rzeczy tylko w Mac OS X i (chyba) w Windows Vista. My póki co musimy wszystko kompi­lo­wać ręcznie.

Jeżeli chodzi o skład­niki, które potrze­bu­jemy do kompi­la­cji, to sprawa wygląda różnie. Po zebra­niu kilku wątków forów ubuntu i kubunu, powstała mi lista, dzięki której będziemy w stanie skom­pi­lo­wać więk­szość plasmo­idów. Wpisu­jemy więc

sudo apt-get install g++ build-essential kdelibs5-dev libplasma-dev libphonon-dev libkonq5 libkonq5-dev kdebase-dev

Typowo insta­la­cja plasmo­ida wygląda tak:

 1. Ścią­gamy skom­pre­so­waną wersje w tar.
 2. Rozkom­pre­so­wu­jemy gdzieś w kata­logu domowym.
 3. W termi­nalu wcho­dzimy do tego kata­logu za pomocą cd nazwa_katalogu.
 4. Wpisu­jemy mkdir build.
 5. cd build
 6. cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=`kde4-config --prefix` ..
 7. make
 8. sudo make install

W więk­szo­ści przy­pad­ków sypie trochę warnin­gami i innymi błędami, jednak osta­tecz­nie wszystko działa. W następ­nym poście napi­sze których plasmo­idów używam dokładnie.

Na koniec uwaga ogólna: czy nie da się, do cięż­kiej cholery, zrobić tego bardziej przy­ja­znego dla prze­cięt­nego użytkownika?

Podobne wpisy:

 1. Mój plasmo­idowy pulpit na KDE4
 2. Co dener­wuje w KDE4?
 3. Gnome Nauti­lus i minia­turki (Cz. 1 z 3)
 4. Kadu i nowy system powia­do­mień w Ubuntu 9.04 — Jaunty Jackalope

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>