Literowka.pl — lekka przesada?

Czego to ludzie nie wymy­ślą. Dzisiaj przy próbie wejścia na Wykop.pl wpisa­łem nie dość dokład­nie adres strony (wykp.pl zdaje się) i zosta­łem prze­rzu­cony na stronę literowka.pl. Nigdy bym nie pomy­ślał, że cel istnie­nia witryny można oprzeć na czyichś błędach ładnie po angiel­sku zwanych typos — typo­gra­phi­cal errors. Co prawda już od dawna istnieje witryna osiolki.net, ale doty­czy raczej (nie)świadomych błędów przy wyko­na­niu stron internetowych.

Co mnie zasko­czyło? Cham­stwo. Na wstę­pie zosta­łem przy­rów­nany m.in. do „[…] niedo­kład­nych blon­dy­nek z IQ na pozio­mie komara, uzależ­nio­nych od filmów porno i mastur­ba­cji […]”. To oczy­wi­ście potrak­to­wa­łem jako mocniej­szy żart. Dalej prze­ko­na­łem się, że admini strony raczej swoje „motto” biorą na serio. Na cham­skie komen­ta­rze odpo­wia­dają cham­sko zamiast po prostu wywa­lać takie wypowiedzi.

Przy próbie opusz­cze­nia strony włącza się java­scrip­towy skrypt, który każe nam wpisy­wać różne wyrazy w celu nauki pisa­nia na klawia­tu­rze. Po wpisa­niu oczy­wi­ście musimy wpisać następny itd. bez końca. Najlep­szym sposo­bem jest ctrl+alt+del / moni­tor systemu i ręczne wyłą­cze­nie przeglądarki.

Co mnie zasta­na­wia? Koszty. Strona praw­do­po­dob­nie gene­ruje duży ruch. Dopóki ludzie używają klawia­tur, dopóty będą sadzić błędy. Na stro­nie jest co prawda reklama, ale wątpie, że ktoś w nią klika będąc w drodze do niefor­tun­nie wpisa­nej witryny. Admi­ni­stra­to­rzy musieli wyku­pić sporo domen z błędami. Ciekawi mnie „mate­riał porów­naw­czy” jakie błędy ludzie najczę­ściej popeł­niają. Odwie­dza­jący trafiają na Lite­rówkę wpisu­jąc m.in. Onet, Wykop, Wrzuta, Nasza-Klasa, a nawet Google. Ciekawe czy do każdej z tych witryn istnieje kilka warian­tów błędów czy tylko jeden najpopularniejszy :-)

Podsu­mo­wu­jąc, nie pole­cam wcho­dzić na literowka.pl, bo trudno się z niej wydostać :-)

Podobne wpisy:

 1. Kilka cieka­wych inicja­tyw prze­ciwko K0ffanYm 12-lAtk0M
 2. Rekla­mowe gówno pod płasz­czy­kiem artykułu
 3. Auto­strada A4 i podej­rzane zacho­wa­nie pracow­ni­ków poboru opłat
 4. Pierw­szy projekt WWW zrealizowany :-)

4 Comments

 • Szoker
  9 kwietnia 2009 - 18:32 | Permalink

  Widac nie rozu­miesz idei powsta­nia tej strony i jestes zwyklym smuta­sem :). Ta strona ma prowo­ko­wac, admini osia­gneli cel.

 • 11 kwietnia 2009 - 11:22 | Permalink

  Spoko, nie jest ze mną tak źle :-) Sama strona byłaby fajna gdyby nie ten skrypt.

 • MrMuse
  24 kwietnia 2009 - 15:49 | Permalink

  Wg. mnie ta strona jest żało­sna, powinni ją usunąć bo dener­wuje ludzi. Moje lite­rówki sprawa jeżeli komuś to nie pasuje niech popro­stu „spier#ala” lub trochę grzecz­niej „wy#ierdala”. Strona jest żałosna.

  pozdra­wiam.

  p.s.

  Róvcie wiecrj literiwek.

 • 27 kwietnia 2009 - 17:17 | Permalink

  Strona może i ładnie zrobiona, ale wk*rwiająca. Zazwy­czaj wpisuje adresy z palca bez www, a ta strona właśnie coś takiego uznaje za lite­rówkę. wp.pl to „lite­rówka” bo powinno być „http://www.wp.pl”, poje*ało kogoś i to zdrowo. Ciekawe jak to G zain­sta­lo­wało się na moim kompie, lub jakie ułom­no­ści prze­glą­da­rek wykorzystuje

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>