Nowy dysk :-]

Zmęczony ciągłym poszu­ki­wa­niem miej­sca na dysku twar­dym zdecy­do­wa­łem się kupić sobie dysk zewnętrzny. Wybór padł na Western Digi­tal My Book Essen­tial Edition o pojem­no­ści 1TB.  Zade­cy­do­wała marka firmy + przy­stępna cena 399 zł. Od razu zazna­czam, że nie jestem zwią­zany z żadnym produ­cen­tem sprzętu ani nikt mi nie płacił za recen­zję. Sprzęt kupi­łem za własne pienią­dze i dlatego mogę swobod­nie pisać co myślę.

W pudełku mamy zasi­lacz sieciowy 100~240V z wymien­nymi wtycz­kami, kabel USB (ok. 1 m długo­ści) + dysk twardy 3,5 cala zamknięty w ładnej obudo­wie (fotki oglą­dać np. u produ­centa).

Po urucho­mie­niu w Window­sie naszym oczom ukazuje się menu wyboru insta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia. Wśród dostęp­nych opcji mamy wyko­na­nie kopii zapa­so­wej softu na dysku. Zrobi­łem to… a następ­nie sfor­ma­to­wa­łem cały dysk, bo domyślny system plików FAT32 wg mnie nale­żało zmie­nić na NTFS. Pozo­stałe z dostęp­nych do insta­la­cji apli­ka­cji to demówki do wyko­ny­wa­nia kopii zapa­so­wych systemu. Nie insta­lo­wa­łem tego (bo i po co skoro na Linuk­sie nie będą działały? :-) )

W komen­ta­rzach doty­czą­cych dysku znala­złem info, że pojem­ność tak naprawdę wynosi 935GB. Jest to prawda. Otwory wenty­la­cyjne znaj­dują się u góry, z dołu i z tyłu. Na rekla­mach dysk stoi pionowo, ja wola­łem jednak poło­żyć go płasko. Dysk pracuje bardzo cicho. W porów­na­niu z moim wysłu­żo­nym dyskiem wewnętrz­nym to abso­lutna cisza :-D

Ubuntu nie ma żadnych proble­mów z odczy­tem i zapi­sem. U mnie pręd­kość zapisu wynosi ok 2,5–3.2 MB/s (stary, wysłu­żony Cele­ron 2.8 GHz + płyta główna Asus P4PE-X + dysk Szaj­sung ATA cholera wie jakiej pręd­ko­ści :-P ).

Stosu­jąc zasadę ogra­ni­czo­nego zaufa­nia przez ok. miesiąc będę trzy­mał tam mało ważne rzeczy.

Na produkt mamy 2 lata gwarancji.

Póki co, mogę śmiało powie­dzieć, że Tajland­czycy zrobili kawał dobrego sprzętu :-)

Podobne wpisy:

 1. Jak łatwo skopio­wać DVD z filmem na dysk twardy
 2. Rzut okiem na nowy Filmweb.pl
 3. Kadu i nowy system powia­do­mień w Ubuntu 9.04 — Jaunty Jackalope
 4. Ostatni raz kupi­łem cokol­wiek firmy Samsung

One comment

 • 5tan
  22 listopada 2009 - 22:49 | Permalink

  Zasta­na­wia mnie, czy narzę­dzia typu ‚hdparm’ albo ‚smartctl’ dzia­łają na nim bez żadnych proble­mów… W końcu to na USB.
  I czy nie ma proble­mów z odczy­ta­niem tempe­ra­tury dysku, jaki jest trans­fer, itp.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>