PHP 5.3.6 w Ubuntu

Dzisiaj szybki wpis doty­czący wyłącz­nie użyt­kow­ni­ków Ubuntu. Nie wkurza Was, że wiecz­nie musimy używać starej wersji PHP? Natty Narwhal oferuje wersję 5.3.2 (wydana 4.03.2010), a Mave­rick Meer­kat zdaje się 5.3.3 (22.07.2010). Widać nie tylko mnie to dener­wo­wało, dlatego powstało prywatne repo­zy­to­rium PPA, za pomocą którego PHP ładnie zaktu­ali­zuje się do wersji 5.3.6.

Wystar­czy w Synap­ticu dodać źródło

ppa:bjori/php5

Z ważnych rzeczy autor repo­zy­to­rium dodał lepszy sterow­nik do bazy Mysql: Mysql Native Driver mysqlnd zamiast libmy­sql. To w ogóle ciekawe jest jakim cudem w oficjal­nych repo­zy­to­riach mysqlnd nie został wkom­pi­lo­wany (podobno dostępny w oficjal­nych źródłach PHP począw­szy od wersji 5.3). Więcej na temat mysqlnd w manu­alu PHP.

W środo­wi­skach produk­cyj­nych oczy­wi­ście prze­strze­gam przed takimi repo­zy­to­riami. Za to podczas deve­lop­mentu jak znalazł.

P.S.: Czy ktoś oprócz mnie zauwa­żył, że cicha­czem dodali do SplFileInfo metodę getExtension() do 5.3.6?

P.S.2: Zanim weźmie Was cholera z okazji tego, że PDO nie chce łaczyć się z bazą danych po aktu­ali­za­cji PHP, zale­cam zamie­nić local­host na 127.0.0.1. Szkoda nerwów na święta ;-)

Podobne wpisy:

 1. Nowe VLC 0.9.2 pod Ubuntu
 2. Thun­der­bird 2.0 w Ubuntu Feisty Fawn (7.04)
 3. Kadu i nowy system powia­do­mień w Ubuntu 9.04 — Jaunty Jackalope
 4. Prze­sze­dłem na Ubuntu… znowu :)

4 Comments

 • dp
  22 kwietnia 2011 - 10:17 | Permalink

  Ja wiem że w naszym zawo­dzie kieruje nami przede wszyst­kim leni­stwo (rów wszystko żeby ułatwiać sobie pracę i życie) ale nie prze­sa­dzajmy :P Nikt nie każe z repo insta­lo­wać PHP.
  Tam zawsze apli­ka­cje poja­wiają się z opóź­nie­niem bo nikt na czuja ich nie wrzuca, nie testu­jąc ich.
  No ale wpis OK. Ja osobi­ście nie wyska­kuje do przodu z wersją PHP z prostego względu. Serwery nie nadą­żają. O ile na dedyku mogę sobie zrobić aktu­ali­za­cję bez prze­szkód o tyle w wypadku serwera klienta na ogół nie jest tak wesoło.
  Więc nie ma się co śpieszyć.

 • Śpiechu
  22 kwietnia 2011 - 10:29 | Permalink

  Ja ostat­nio się złapa­łem na wersje: w swoim kodzie używa­łem spokoj­nie __DIR__ (zapo­mi­na­jąc, że cudo to istnieje od wersji 5.3). Serwer był na 5.2.coś tam. Nale­żało wszę­dzie poza­mie­niać na dirname(__FILE__).
  Całe szczę­ście opera­cja zamiany była prawie bezbolesna.

 • dp
  22 kwietnia 2011 - 11:41 | Permalink

  Proste:
  if( !defined(‚__DIR__’) ) { define(‚__DIR__’, dirname(__FILE__); }

 • ts
  24 kwietnia 2011 - 21:20 | Permalink

  @dp
  rewe­la­cja. gorzej z użyciem tego w normal­nym projekcie…

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>