Śpiechu goes Android

No to teraz wiecie już, że Śpie­chu dochra­pał się Andro­idka (2.3.3). Wpraw­dzie na najsłab­szym sprzę­cie jaki istnieje — HTC Wild­fire S, ale zawsze. Udało się wyli­cy­to­wać na Alle­drogo za 500 zł. Czło­wiek, od którego kupi­łem sprzęt wierzył, że zrobił dobry inte­res. Ja również. Kto zrobił lepszy? On w końcu zapła­cił tylko złotówkę, a dostał 499 w zamian ;-)

W związku z tym warto byłoby odpa­lić mały cykl andro­ido­wego how-to. Na począ­tek jak pozbyć się tego uciąż­li­wego powia­do­mie­nia dźwię­ko­wego o nowym mailu i nowej wiado­mo­ści na Google Talk. Jeśli otrzy­mu­je­cie kilka­dzie­siąt maili dzien­nie, jest to spory problem. Dioda wg mnie wystarczy.

Opcja jest na tyle scho­wana, że warto o niej tutaj napi­sać. Znaj­du­jąc się w apli­ka­cji Gmail naci­skamy przy­cisk menu -> więcej -> usta­wie­nia -> swoje konto -> etykiety do powia­do­mień -> odebrane -> dzwo­nek -> Cichy. W Talku jest jesz­cze prościej: menu -> usta­wie­nia -> wybierz dzwo­nek -> cichy.

Tyle na dzisiaj. W ciągu 2 dni nie stałem się jesz­cze smart­fo­no­wym guru, ale wszystko przede mną. I żeby nie było, 7 letnia Nokia 6230i ma się świet­nie. W dalszym ciągu bate­ria trzyma 5 dni, a w nowym HTC 1.

Podobne wpisy:

 1. /home/Śpiechu->Blog ma już rok!
 2. Śpie­chu po dele­ga­cji w Warszawie
 3. Śpie­chu liczy zawar­tość alko­holu w drinkach
 4. The Google has you? (czy jesz­cze nie?)

One comment

 • butthead
  18 listopada 2011 - 23:22 | Permalink

  Może to zabrzmi prymi­tyw­nie, ale jeśli smart­fona pozy­skuje się bardziej w celach poznaw­czych niż jako zamien­nik dla klasycz­nego tele­fonu, warto korzy­stać z „trybu samo­lo­to­wego” — w przy­padku samsunga z andro­idem czas życia nała­do­wa­nej bate­rii wydłu­żył się kilku­na­sto­krot­nie, a jak potrze­buję się czegoś od sieci GSM, to po prostu się loguję i tyle. Z pewno­ścią są inte­li­gent­niej­sze metody oszczę­dza­nia ener­gii, na począ­tek wystar­czy i taka ;)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>