Zapisywanie plików flash oglądanych w przeglądarce

Nie wiem w którym dokład­nie momen­cie „popsuli” flasha. Do tej pory było tak: oglą­dam filmik na jakimś YouTu­bie, jeśli chcę go zapi­sać — patrzę w /tmp i stam­tąd kopiuję do swojego kata­logu domo­wego. Wczo­raj też tak chcia­łem, a tu psikus. Pusto. Utrud­nie­nie zapewne zrobiono właśnie w celu ukró­ce­nia kopio­wa­nia. Mimo to spró­bu­jemy sobie jakoś pora­dzić. Metoda, którą Wam zapro­po­nuję będzie nawet prost­sza od zaglą­da­nia do /tmp. Działa z każdym serwi­sem stre­amin­go­wym, zarówno na Fire­fok­sie jak i Chrome.

Teraz w kontek­ście ACTów warto sobie zrobić trochę kopii zapa­so­wych ulubio­nych filmików. ;-)

Dla niecier­pli­wych: ścią­gamy skrypt w perlu. Włączamy inte­re­su­jący nas film(y) w prze­glą­darce. Czekamy aż film wczyta się do końca. Klikamy dwukrot­nie na skrypt i urucha­miamy go. W magiczny sposób otrzy­mu­jemy wszyst­kie odpa­lone flashe w formie plików foundflash.#.flv.

Jeśli kogoś inte­re­suje co robi skrypt to jest tak:

 1. Pole­ce­niem lsof listuje wszyst­kie pliki otwarte przez procesy.
 2. Szuka w nich ciągu Flash.
 3. W kata­logu /proc/nr_znalezionego_procesu/fd szuka numerka pliku, który ma dowią­za­nie do pliku /tmp/FlashXXA_coś_tam_dalej rezy­du­ją­cego w pamięci RAM.
 4. kopiuje znale­ziony plik i dodaje mu rozsze­rze­nie flv.

Z konsoli można sobie pora­dzić tak:
$ lsof | grep Flash
chromium- 2930 nazwa 24w REG 8,1 12050048 529078 /tmp/FlashXXA6m3J2 (deleted)
$ cd /proc/2930/fd
$ ls -l | grep Flash
l-wx------ 1 nazwa nazwa 64 2012-02-07 20:04 24 -> /tmp/FlashXXA6m3J2 (deleted)
$ cp 24 /home/nazwa/znaleziony_flash.flv

Podobne wpisy:

 1. Flash 9 dla Linuksa — insta­la­cja na Ubuntu
 2. Minia­turki plików wideo w GNOME
 3. Tworze­nie, dzie­le­nie i łącze­nie plików PDF w Ubuntu
 4. Bezstratna opty­ma­li­za­cja plików JPG

2 Comments

 • 16 marca 2012 - 15:36 | Permalink

  Proste i uniwersalne.

 • Czesław
  9 lipca 2012 - 17:37 | Permalink

  Można też do FF doin­sta­lo­wać doda­tek Down­lo­adHel­per. Można zasy­sać filmiki z YouTube i nie tylko, ale także obrazki ze stron w normal­nym rozmia­rze. Bez Pokaż obra­zek i klika­nia celem powiększenia

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>