Nokia USB 21M-02 Dual Band współpracuje z Aero2 i Ubuntu

Dzisiej­szy krótki wpis bardziej nadaje się na jakie­goś mikro­bloga. Nie posia­dam tako­wego, więc piszę tu. Od razu disklaj­mer: ani Nokia, ani Agito nic mi nie dały za wychwa­la­nie swoich produktów/usług. Wychwa­lam z czystej dobroci serca :-)

Niedawno przy­słali mi pocztą kartę SIM w ramach darmo­wego inter­netu z Aero2. Z reko­men­do­wa­nych przez Aero urzą­dzeń współ­pra­cu­ją­cych z usługą domi­nują same Huaweje kosz­tu­jące często powy­żej 300 zł. Posta­no­wi­łem uderzyć w nieznane i kupi­łem coś innego — tańszego. Zdecy­do­wa­łem się na zakup „gwizdka” firmy Nokia USB 21M-02 Dual Band za 199 zł w Agito.pl. Pracuję nieda­leko punktu odbioru osobi­stego w Kato­wi­cach, więc wybór był czysto prag­ma­tyczny (bo po co płacić za przesyłkę?)

Kilka słów o samym urządzeniu:

  • przyj­muje zwykłe karty SIM, więc nie radzę całkiem wyła­my­wać obudowy karty Aero do końca aby paso­wało do microSIM,
  • można zrobić z tego pendrive za pomocą karty microSD (WTF jak oni to wszystko zmieścili),
  • posiada własną pamięć, na której są instalki programu obsłu­gu­ją­cego modem pod Windows, pakiet DEB pod Ubuntu i skrypt shella dla pozo­sta­łych dystrybucji,
  • świeci ładnie na niebie­sko gdy złapie 3G.

Ogól­nie jestem trochę w szoku, że produ­cent nie potrak­to­wał użyt­kow­ni­ków Linuksa jak zwykle: „tu masz stery do Windowsa, a jak jesteś taki cwany, że używasz czegoś innego to radź sobie sam”.

Jakość darmo­wego inter­netu to dla mnie rozwią­za­nie na sytu­acje awaryjne. Po stro­nach pocho­dzisz, maila spraw­dzisz, ale YouTuba powy­żej 240p płyn­nie nie pooglą­dasz. Dla ludzi często podró­żu­ją­cych i z małych miej­sco­wo­ści jak znalazł.

Podobne wpisy:

  1. Thun­der­bird 2.0 w Ubuntu Feisty Fawn (7.04)
  2. Tworze­nie, dzie­le­nie i łącze­nie plików PDF w Ubuntu
  3. Nowe VLC 0.9.2 pod Ubuntu
  4. PHP 5.3.6 w Ubuntu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>